Podpora

Sme dodávatelia kvalitných frekvenčných meničov TOSHIBA. Potrebujete poradiť? OZVITE SA NÁM!
Pripravíme Vám riešenie na mieru. Vo fáze projektovania pohonov Vám poskytneme potrebnú podporu pre jednoduchú implementáciu frekvenčných meničov TOSHIBA. Meniče Vám nastavíme podľa potreby daného pohonu už u nás pred expedíciou.

Chcete nezáväzne vyžiadať produkty, ceny, vybavenie,...


Píšte na
info@pohony-toshiba.cz

Volajte od 8 do 17
+420 731 448 656

Alebo použite
> > > dopytový formulár

> > > máme Vám zavolať?

Nastavenie frekvenčných meničov TOSHIBA

Frekvenčný menič je od výroby nastavený na sadu základných parametrov.

Pred použitím v danom pohone je potreba tieto parametre nastaviť na zodpovedajúce hodnoty.
To možno buď na ovládacom paneli meniča, alebo pomocou obslužného software, ktorý je súčasťou dodávky meniča.
K tomu je potrebný komunikačný kábel.

 

Základné funkcie obslužného sw TOSHIBA - PCM001Z:

 • Offline konfigurácia zariadenia počas fázy projektovania
 • Online Import a Export parametrov pri uvádzaní meniča do prevádzky
 • Online parametrizácia počas uvádzania do prevádzky
 • Online monitorovanie prevádzkových stavov meniča vr. digitálnych vstupov
 • Offline vyhodnocovanie záznamu priebehu hodnôt a meranie údajov
 • Virtuálny ovládací panel meniča

Menič Vám nastavíme už u nás!

Meniče Vám nastavíme podľa potreby daného pohonu už u nás pred expedíciou. Zálohu nastavených parametrov Vám odošleme s meničom.

 

Pre projektantov

Vo fáze projektovania pohonov Vám poskytneme potrebnú podporu pre jednoduchú implementáciu FM TOSHIBA.

Poradíme Vám pri výbere vhodnej výkonovej rady a s voľbou konkrétneho typu pre danú aplikáciu.

Poskytneme Vám kompletnú technickú dokumentáciu.

Dodáme Vám projekčné podklady meničov TOSHIBA

 • Menovité prúdy a výkony měničov
 • Odporúčané schémy zapojenia
 • Odporúčané istenie
 • Prierezy káblov a vodičov
 • Chladenie
 • Rozmery a hmotnosti 

Pošleme Vám podklady FM TOSHIBA do programu ELCAD

Pre montážne firmy

Uvádzate meniče TOSHIBA do prevádzky často? Potrebujete poznať ich technické možnosti a všetky nastavenia?

Povedzte nám Vaše predstavy o rozsahu znalostí – nastavíme Vám zaškolenie na mieru Vašich potrieb.

Napríklad firmám, ktoré vyrábajú technologické linky alebo stroje kde sú meniče obsiahnuté pomôžeme vybrať vhodné typy meničov pre danú technológiu.

Zaškolíme ich servisných pracovníkov tak, aby mohli vykonávať všetky potrebné nastavenia meniča, drobné opravy a výmeny spotrebných súčastí sami.

Spojte sa s nami a dohodneme potrebné kroky.

Odporúčaný plán údržby

Aby Vám meniče TOSHIBA slúčili veľmi dlho, venujte pravidelnej údržbe a servisu adekvátnu pozornosť.

Elektronické súčiastky sú citlivé na teplo. Nainštalujte menič v chladnom, dobre vetranom a bezprašnom prostredí aby sa zvýšila jeho životnosť.  

V užívateľskom návode každého meniča TOSHIBA je podrobný popis údržby.

Bežná kontrola

Jedná sa najmä o pravidelnú kontrolu, aby ste zabránili poškodeniu meniča vplyvom faktorov okolitého prostredia – najmä teploty, vlhkosti, prachu a vibrácií.

Pravideľná kontrola

Periodicky vykonávané kontroly v cykloch 3 a 6 mesiacov.

Dotiahnutie skrutiek, kontrola prívodných káblov, čistota chladiacich plôch a ventilátorov a pod.

Vyžiadanie servisného zásahu

Pri zistení závady sa obráťte na náš servis. Pre urýchlenie nám spolu s podrobnosťami o závade povedzte tiež informácie z výrobného štítku na pravom boku meniča.

Podpora vo Vašom okolí

Servis v uvedených krajoch Slovenska zaisťujeme zo sídla v Modřicích u Brna.

Pre kraje

 • Bratislavský
 • Trnavský
 • Trenčianský
 • Nitrianský
 • Žilinský
 • Banskobystrický
 • Prešovský
 • Košický

ENETEX-TEP, s.r.o. - sídlo firmy

Masarykova 118

664 42 Modřice

+420 547 423 311

 

Pre kraje

 • Karlovarský
 • Ústecký
 • Liberecký
 • Královéhradecký
 • Plzeňský
 • Jihočeský
 • Středočeský
 • Hl. m. Praha

Pobočka Praha

Pod Pekárnami 10

190 00 Praha 9

Ing. Filip Kovařík

+420 731 506 547

 

 

Chcete nezáväzne vyžiadať produkty, ceny, vybavenie,...


Píšte na
info@pohony-toshiba.cz

Volajte od 8 do 17
+420 731 448 656

Alebo použite
> > > dopytový formulár

> > > máme Vám zavolať?