Odporúčaný plán údržby

Aby Vám meniče TOSHIBA slúčili veľmi dlho, venujte pravidelnej údržbe a servisu adekvátnu pozornosť.

Elektronické súčiastky sú citlivé na teplo. Nainštalujte menič v chladnom, dobre vetranom a bezprašnom prostredí aby sa zvýšila jeho životnosť.  

V užívateľskom návode každého meniča TOSHIBA je podrobný popis údržby.

Bežná kontrola

Jedná sa najmä o pravidelnú kontrolu, aby ste zabránili poškodeniu meniča vplyvom faktorov okolitého prostredia – najmä teploty, vlhkosti, prachu a vibrácií.

Pravideľná kontrola

Periodicky vykonávané kontroly v cykloch 3 a 6 mesiacov.

Dotiahnutie skrutiek, kontrola prívodných káblov, čistota chladiacich plôch a ventilátorov a pod.

Vyžiadanie servisného zásahu

Pri zistení závady sa obráťte na náš servis. Pre urýchlenie nám spolu s podrobnosťami o závade povedzte tiež informácie z výrobného štítku na pravom boku meniča.

Chcete nezáväzne vyžiadať produkty, ceny, vybavenie,...


Píšte na
info@pohony-toshiba.cz

Volajte od 8 do 17
+420 731 448 656

Alebo použite
> > > dopytový formulár

> > > máme Vám zavolať?

Chcete nezáväzne vyžiadať produkty, ceny, vybavenie,...


Píšte na
info@pohony-toshiba.cz

Volajte od 8 do 17
+420 731 448 656

Alebo použite
> > > dopytový formulár

> > > máme Vám zavolať?